Monday, May 26, 2014

Apa Yang Kita Lakukan ?

Apa kita lakukan.
Andai terpunya sebulan masa.
Menyedut percuma nafas udara.
Melihat kanak riang ketawa.
Mendengar yang tua luah cerita.
Apa kita lakukan.
Andai terlupa oleh masa.
Membiar yang lepas biarlah lepas.
Mengadap terus setia Yang Satu.
Menyembah dalam baring kaku.
Apa kita lakukan.
Apa yang mampu kita lakukan.
Menerimalah tiada yang selainnya.
Hanya berserah atas keputusan.
Dan keputusan itu segala-galanya.
Setiap apa yang kita lakukan.
Kita tunduk...

No comments: