Tuesday, April 22, 2014

Satu yang satu

Sentiasa menunggu yang baru yang baru. 
Tetapi hati berkata perlu tunggu perlu tunggu. 
Akan nanti muncul yang satu yang satu.

No comments: